erik marsch entreprenad

PROJEKT

Här är ett urval av projekt vi utfört genom åren.

Fasad & takrenoveringar: Ny fasad, nya fönster, nytt tak med ny isolering på vind

Köksrenovering: Nytt kök, golv, målning och tapet

Totalentreprenad: fasadrenovering, takbyte, fönsterbyte, invändig renovering, ventilation, värme, tillbyggnad etc.

Totalentreprenad: tillbyggnad Björn Lundén AB

Totalentreprenad: nybyggnation

Trädgårdsanläggning: grusgångar med färdigt gräs

Fasadrenovering: tillägsisolering, ny fasad och fönster

Badrumsrenovering

Gjutning av platta till en utbyggnad

Totalentreprenad: takbyte, målning, stängsel, häck & belysning

Fasadrenovering på hyreshus

Tomtplanering med färdig gräsmatta

Byte av tak på en villa

Anläggning av kantstenar

Byggnation av Norrbo Padel

Trädgårdsanläggning: Plattor, murar & växter

Anläggning av trottoarer

Trädgårdsanläggning: murar, rabatter, gångar

Renovering av kontorslokaler

Markbetong med skiffermönster till en BRF