erik marsch entreprenad
Nybyggnation av hus
Nytt tak på villa
Totalentreprenad

PROJEKT

Vi är stolta över alla våra projekt vi utfört genom åren små som stora. Nedan finns ett urval av blandade uppdrag som vi utfört under åren.

Fasad & takrenoveringar: Ny fasad, nya fönster, nytt tak med ny isolering på vind

Köksrenovering: Nytt kök, golv, målning och tapet

Totalentreprenad: fasadrenovering, takbyte, fönsterbyte, invändig renovering, ventilation, värme, tillbyggnad etc.

Totalentreprenad: tillbyggnad Björn Lundén AB

Totalentreprenad: nybyggnation

Trädgårdsanläggning: grusgångar med färdigt gräs

Fasadrenovering: tillägsisolering, ny fasad och fönster

Badrumsrenovering

Gjutning av platta till en utbyggnad

Totalentreprenad: takbyte, målning, stängsel, häck & belysning

Fasadrenovering på hyreshus

Tomtplanering med färdig gräsmatta

Byte av tak på en villa

Anläggning av kantstenar

Byggnation av Norrbo Padel

Trädgårdsanläggning: Plattor, murar & växter

Anläggning av trottoarer

Trädgårdsanläggning: murar, rabatter, gångar

Renovering av kontorslokaler

Markbetong med skiffermönster till en BRF