Erik Marsch Entreprenad

PROJEKT

Se ett urval av våra projekt genom åren allt från mindre arbeten till större projekt.

Anläggning av gräsmatta och grusgångar

Projekt utfördes i Näsviken under 2020


Iordningställande av tomt med krav på naturliga former och gammaldags stil.

Badrum med ljusa färger

Projekt utfördes under 2020


Ett badrum med plattor på golv och sen målade väggar.

Nybyggnation av nya kontorslokaler

Projekt utfördes till Björn Lundén under 2019/2020


2 plan med kontorsplatser, konferenssalar, fläktrum och toaletter.

Detta projekt utförde vi totalentreprenad. Allt från bygglov till sista spiken

Fasadbyte med nya fönster och brokvist

Projekt utfördes i Näsviken under 2019


Byte av en sliten fasad med nya fönster och sekelskiftes stil med allmoge lister.

Dränering med natursten i husgrund

Projekt utfördes i Näsviken under 2019


En lite mer avancerad dränering med natursten i husgrund.

Trädgårdsanläggning med plattor och rabatter

Projekt utfördes i Hudiksvall under 2018


Anläggning av uppfart med marksten samt rabatter med murblock.