erik marsch entreprenad

TIDIGARE PROJEKT

Totalentreprenad, tillbyggnad Björn Lundén AB

Totalentreprenad, nybyggnation

Trädgårdsanläggning, grusgångar med färdigt gräs

Fasadrenovering, tillägsisolering, ny fasad och fönster

Badrumsrenovering

Dränering av en villa

Gjutning av platta till en utbyggnad

Totalentreprenad, takbyte, målning, stängsel, häck & belysning

Fasadrenovering på hyreshus

Tomtplanering med färdig gräsmatta

Byte av tak på en villa

Anläggning av kantstenar

Byggnation av Norrbo Padel

Renovering av kontorslokaler