erik marsch entreprenad

TJÄNSTER


Vi har ett brett utbud med många års erfarenhet inom varje område. Vårt mål är att vara ledande inom våran bransch med service och kvalité på högsta nivå. Våra kunder är företag, kommuner, industrier, fastighetsägare, föreningar, bostadsrättsföreningar & privatpersoner.

ENTREPRENAD

Vi utför entreprenader i olika storlekar och former. Totalentreprenader, generalentreprenader, delad entreprenader. Allt ifrån nyproduktion till mindre renoveringar.

Med en totalentreprenad och våra noga utvalda underentreprenörer inom alla yrkesgrupper samordnar och leder vi ditt projekt genom hela processen, från idé till färdigt resultat.

BYGGSERVICE

Inom byggservice kan vi leverera allt inom området. Om och tillbyggnationer, renoveringar, nyproduktioner, anpassningar, reparationer, service, underhåll etc.

MARK & ANLÄGGNING

Vi utför alla typer av mark & anläggningsarbeten. Dränering, VA, husgrunder, murar, stenläggning, vägarbeten, schaktning, trädgård, utemiljö etc.

FASTIGHETSSERVICE

Vi tar hand om era fastigheter, anläggningar och lokaler, oavsett om det gäller enstaka uppdrag eller fasta uppdrag. Med vårt breda kontaktnät med noga utvalda underentreprenörer inom alla yrkesgrupper, kan vi erbjuda ett komplett serviceutbud. Fasta avtal eller löpande uppdrag.

DRIFT & UNDERHÅLL

Vi ser till att att drift och underhåll fungerar under alla årstider. Snöröjning, halkbekämpning, sopning, renhållning och skötsel av grönytor (t.ex gräs & häckklippning, slyröjning, trädbeskärning & trädfällning) är en del av det vi kan erbjuda.