erik marsch entreprenad

TJÄNSTER


Vi har ett brett utbud med många års erfarenhet inom varje område. Vårt mål är att vara ledande inom våran bransch med service och kvalité på högsta nivå. Våra kunder är företag, kommuner, industrier, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar & privatpersoner.

TOTALENTREPRENAD

Vi utför totalentreprenader i olika storlekar och former. Nybyggnationer, renoveringar och ombyggnationer.


Med vårt breda kontaktnät med noga utvalda underentreprenörer inom alla yrkesgrupper, samordnar och leder vi ditt projekt genom hela processen, från idé till färdigt resultat.

 

BYGGSERVICE


 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Ombyggnad
 • Industrilokaler
 • Renoveringar
 • Fasadrenoveringar
 • Handikappanpassningar
 • Tak
 • Badrum
 • Kök
 • Fönsterbyten
 • Montage
 • Bygglov & ritningar

MARK & ANLÄGGNING


 • Dränering
 • Vatten & avlopp
 • Grundläggning
 • Murar
 • Stensättningar
 • Vägentreprenader
 • Schaktning
 • Tomtplanering
 • Gräsytor
 • Trädgårdsanläggning
 • Planteringar

FASTIGHETSSERVICE


 • Tillsyn
 • Inre och yttre skötsel
 • Underhåll
 • Teknisk service
 • Installation & reparation
 • Vaktmästeri
 • Konsultation
 • Totalentreprenad


Med vårt breda kontaktnät med noga utvalda underentreprenörer inom alla yrkesgrupper, kan vi erbjuda ett komplett serviceutbud. Fasta avtal eller löpande uppdrag.

DRIFT & UNDERHÅLL


 • Snöröjning
 • Sandning
 • Sopning
 • Bortkörning av snö
 • Lastning & lossning av gods
 • Skötsel av grönytor (t.ex gräs & häckklippning, slyröjning, trädbeskärning & trädfällning)
 • Renhållning
totalentreprenad
byggservice
bygg & anläggning
fastighetsservice
drift & underhåll